Platforma HOVORY JA+VY+S+KO             

Nikoho nenecháme pozadu

Platforma HOVORY JA+VY+S+KO

JA   plus  VY   plus  SPOLU   plus  KONŠTRUKTÍVNE

Prvé hovory v rámci tejto platformy sa uskutočnili dňa 29.09.2022, zatiaľ pokusne v čase od 08:30 hod. do 09:30 hod. Nasledujúce HOVORY sú plánované v termíne 24.11.2022 na tému "Vytváranie pozitívnej klímy ŠKD prostredníctvom rituálov". Posledné HOVORY v tomto roku sa uskutočnia dňa 15.12.2022 s témou "Budovanie inkluzívneho prostredia v ŠKD".

Prihlásiť sa na HOVORY JA+VY+S+KO môžete priamo tu - v prihlasovacom formulári - stačí si vyplniť jednotlivé kolónky: meno a priezvisko, e-mailová adresa, na ktorú Vám bude poslaná pozvánka na HOVORY a krátka správa, v ktorej môžete navrhnúť tému z problematiky výchovy mimo vyučovania, o ktorej by Ste chceli viac vedieť alebo o ktorej by Ste chceli diskutovať s ostatnými účastníkmi hovorov - kolegami vychovávateľmi.

Komunikácia v HOVOROCH prebieha v komunikačnej aplikácii Microsoft Teams.

Prihlášky sa na HOVORY JA+VY+S+KO sa uzatvárajú 2 dni pred ich realizáciou v čase o 20:00 hod. Oprávneným žiadateľom budú e-mailom zaslané prihlasovacie údaje - pomocou ktorých sa v stanovenom čase môžu pripojiť do video-konferencie. Na spomínanú aktivitu sa - prosím - pripojte v deň jeho konania v čase okolo 08:15 hod. - najneskôr však do 08:30 hod. 

Prihlasovací formulár