NÁÁÁSTENKÁÁÁ

NIKOHO NENECHÁME POZADU

ODBORNÁ SKÚSENOSŤ DOBREJ PRAXE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

PRI CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLE V SNINE

V tomto príspevku sa jedná o aktivitu POMÁHAJ A VYTRVAJ V DOBROM SPOLU SO SV. MARTINOM, ktorá sa uskutočnila v Školskom klube detí uvedenej školy dňa 23.11.2022. Cieľové zameranie spoločensko-vednej tematickej oblasti bolo: Rozvíjať a upevňovať kladné charakterové vlastnosti detí, oboznámiť ich so životom svätca, prehlbovať úctu k svätým. Aktivita sa uskutočnila v zmysle ročného plánu činnosti na mesiac november 2022.        Táto obrazová a textová správa je od členky nášho OZ pani Márie Fedakovej, vychovávateľky zo ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole, Švermova 10, 069 01 Snina.

FOTOGALÉRIA

Text a fotografie boli zverejnené s láskavým súhlasom pani Márie Fedakovej.              © 2022                

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Švermova 10, 069 01 SNINA

web: https://www.csssnina.sk/

PLATFORMA NÁÁÁSTENKÁÁÁ

NOVINÔČKY, NOVINKY, NOVINY, NOVINISKÁ

Tu môžete využiť naše elektronické webové nástenné noviny a novinky zo slovenských školských klubov detí a oddelení, športovísk, kultúrnych domov, internátov a iných dostupných štátnych i súkromných ustanovizní podobného typu pre svoje príspevky (obrázky s textom), respektíve Vaše aktivity v ŠKD, ktorými sa chcete pochváliť a zároveň propagovať Vašu školu alebo školské zariadenie pri ktorom pôsobíte - prosím - posielajte elektronickou správou na e-mailovú adresu:

oz@vychovavatelia.sk

Pokiaľ by sa jednalo o súbory, ktoré by boli trošku väčšie ako znesie bežné posielanie štandardne veľkých (menších) súborov priamo e-mailom - môžete použiť napríklad službu https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov

alebo

https://www.uschovna.cz/sk/poslat-zasilku

Náš šéfredaktor sa Vám ozve čo najskôr a prediskutuje s Vami prípadné detaily zverejnenia týchto informácií tak, aby nedošlo k nejakým prípadným kolíziám s oprávnenými záujmami iných osôb alebo organizácií alebo so zákonom.