KONTAKT

Vážení priatelia vychovávatelia, cez dolu umiestnený Prihlasovací formulár si  môžete objednať odborné vzdelávania nášho občianskeho združenia (OZ), 

ktoré aktuálne ponúkame na mesiace máj a jún 2024.

Spomínanú ponuku vzdelávacích aktivít nájdete na hornej lište pod názvom:

- PONUKA WEBINÁROV NA MÁJ A JÚN 2024 

Stačí len kliknúť a predmetná ponuka sa Vám zobrazí:))   

Na základe praktických skúseností z minulých mesiacov sme si dovolili v Prihlasovacom formulári - v časti Mám záujem o (kliknite na alternatívu, ktorú žiadate) - ponúknuť veľa rôznych možností. Je to z dôvodu, že naša ponuka je široká a je rozdiel v cenách odborných vzdelávaní pre členov občianskeho združenia, ktorí si platia členský príspevok na daný kalendárny rok a medzi žiadateľmi, ktorí nie sú členmi nášho občianskeho združenia. Ďalším dôvodom je to, že je rozdielna cena účastníckeho poplatku pokiaľ účastník žiada vydanie certifikátu alebo nie.


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA VZDELÁVACIE AKTIVITY

AK BY STE MALI PROBLÉM S VYPLNENÍM TOHTO FORMULÁRA - PROSÍM - VOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO: 0917 895 902  

POZNÁMKA: PO KOMPLETNOM VYPLNENÍ FORMULÁRA KLIKNITE NA TLAČÍTKO ODOSLAŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DO DVOCH (2) SEKÚND NA ´MONITORE POČÍTAČA ZOBRAZÍ SPRÁVA O ODOSLANÍ VAŠEJ OBJEDNÁVKY.  

NA VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY SA ZÁUJEMCA (ÚČASTNÍK) HLÁSI VÝHRADNE CEZ HORE VYSTAVENÝ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE, KTORÝ SPRÁVNE VYPLNÍ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, BUDE DO 24 HODÍN ODOSLANÁ E-MAILOM SPRÁVA POTVRDENIE REGISTRÁCIE NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE ORGANIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA. V TEJTO SPRÁVE BUDÚ ZÁUJEMCOVI POSKYTNUTÉ VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE K JEHO ÚČASTI NA VZDELÁVANÍ (DÁTUM A HODINA KONANIA PREDNÁŠKY, PRESNÝ NÁZOV ODBORNÉHO VZDELÁVANIA, MENO A PRIEZVISKO LEKTORA, VÝŠKA (SUMA) ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU, ČÍSLO BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ JE POTREBNÉ UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK) AJ SO SPÔSOBOM A ČASOVÝM OHRANIČENÍM PLATBY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU.

POKIAĽ ZA ZÁUJEMCU/SKUPINU ZÁUJEMCOV ZAPLATÍ PREDMETNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE/VZDELÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽ, RESP. ZRIAĎOVATEĽ – JE POTREBNÉ TÚTO SKUTOČNOSŤ UVIESŤ V PREDMETNEJ KOLÓNKE PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA, KDE SA POŽADUJE UVIESŤ PRESNÝ NÁZOV VAŠEJ ŠKOLY, RESP. ZRIAĎOVATEĽA A JEHO IČO. KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE ODPOVIEME (AKO UŽ BOLO UVEDENÉ) E-MAILOM A ZÁROVEŇ MU V PRÍLOHE POŠLEME PREDFAKTÚRU, KTORÉ JE POTREBNÉ PO PRIJATÍ TEJTO SPRÁVA ODOVZDAŤ KOMPETENTNEJ OSOBE.

ELEKTRONICKÚ POZVÁNKU POŠLEME IBA TOMU ŽIADATEĽOVI O VZDELÁVANIE, KTORÝ BUDE MAŤ VČAS ZAPLATENÝ ÚČASTNÍCKY POPLATOK. TÁTO SUMA MUSÍ BYŤ UHRADENÁ NAJNESKORŠIE 3 (slovom: TRI) DNI, PRED KONANÍM OBJEDNANÉHO VZDELÁVANIA. DEŇ PRED KONANÍM VZDELÁVANIA BUDE KAŽDÉMU ZAREGISTROVANÉMU ÚČASTNÍKOVI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ZASLANÁ PREZENTÁCIA K DANEJ PREDNÁŠKE (ALEBO TEXT PREDNÁŠKY) VO FORM´ÁTE .pdf   

FAKTÚRY NA ÚHRADU NAMI POSKYTOVANÝCH VZDELÁCÍCH SLUŽIEB SO SPÄTNOU PLATNOSŤOU NEVYSTAVUJEME!!!

OZ SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

Zlatá 607/25, 967 01 Kremnica

KONZULTAČNÉ HODINY:

Pondelok: v čase podľa predchádzajúcej dohody v elektronickej pošte 

+421 905 657 085

oz@vychovavatelia.sk

Číslo bežného účtu OZ: SK67 0200 0000 0045 8930 7555