PORADENSTVO A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

NIKOHO NENECHÁME POZADU 

PORADENSTVO A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Potrebujete sa poradiť a získať odbornú radu na aktuálnu tému alebo prekonzultovať odborné otázky, ktoré vyžadujú väčší časový priestor a súkromnejšie prostredie než poskytuje odborné vzdelávanie alebo HOVORY JA+VY+S+KO?

NEVIETE AKO NA TO?

Využite naše poradenské a konzultačné služby.

Vyplňte si Prihlasovací formulár a my sa Vám čo najskôr ozveme! 

Pár poznámok: 

- na e-maily a náhle telefonáty formou prepadového komanda, v ktorých sa "hrdinovia bez mena" dožadujú odpovede na odbornú tematiku, ktorú pred tým zachytili niekde vo facebookovej zaručene dôveryhodnej diskusii - NEODPOVEDÁME.  

- telefonicky odpovedáme na telefonáty žiadateľov o konzultáciu, ktoré boli vopred dohodnuté a čo najstručnejšie

- e-mailom odpovedáme na dohodnutú odbornú konzultáciu, kde stručne uvádzame odpoveď s usmernením alebo odporúčaním k danému problému, prípadne uvádzame legislatívu, resp. iný dokument (zákon, vyhláška, pokyn a pod.) na ktorý sa žiadateľ pýta

- pokiaľ sa jedná o riešenie závažnejšej otázky alebo osobného odborného problému - uprednostňujeme komunikáciu cez komunikačnú aplikáciu Microsoft Teams. Dopredu Vás upozorníme, aby Ste mali pri sebe kópiu aktuálneho dokumentu, ktorý dokazuje Vaše najvyššie pedagogické vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, prípadne pracovnú zmluvu, novo pripravovaný výchovný program Vášho ŠKD a pod. 

Nikoho nenecháme pozadu a bez odpovede!  

Prihlasovací formulár