PORADENSTVO A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Nikoho nenecháme pozadu 

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

POTREBUJETE SA PORADIŤ A ZÍSKAŤ ODBORNÚ RADU NA AKTUÁLNU TÉMU ALEBO PREKONZULTOVAŤ ODBORNÉ OTÁZKY, KTORÉ VYŽADUJÚ VÄČŠÍ ČASOVÝ PRIESTOR A SÚKROMNEJŠIE PROSTREDIE NEŽ POSKYTUJE ODBORNÉ VZDELÁVANIE ALEBO HOVORY JA+VY+S+KO?

NEVIETE AKO NA TO?

VYUŽITE NAŠE PORADENSKÉ A KONZULTAČNÉ SLUŽBY.

VYPLŇTE SI PRIHLASOVACÍ FORMULÁR A MY SA VÁM ČO NAJSKÔR OZVEME!

PROSÍME VÁS – PREČÍTAJTE SI CELÝ NASLEDUJÚCI TEXT S POROZUMENÍM A POTOM – AK UZNÁTE ZA VHODNÉ – VYPLŇTE KOMPLETNE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

PÁR INFORMÁCIÍ, POZNÁMOK A ODPORÚČANÍ:

- PRETOŽE SI VÁŽIME SLUŠNOSŤ V SPRÁVANÍ MEDZI ĽUDSKÝMI BYTOSŤAMI A PRETOŽE SI VÁŽIME NAŠU VLASTNÚ PRÁCU, KTORÚ ROBÍME V PROSPECH VYCHOVÁVATEĽOV - TAK NA E-MAILY A NÁHLE TELEFONÁTY REALIZOVANÉ FORMOU "PREPADOVÉHO KOMANDA", V KTORÝCH SA "HRDINOVIA BEZ MENA" DOŽADUJÚ ODPOVEDE NA ODBORNÚ TEMATIKU V ČASOVOM HORIZONTE "HNEĎ A ZARAZ", KTORÚ PRED TÝM ZACHYTILI NIEKDE VO FACEBOOKOVEJ ZARUČENE DÔVERYHODNEJ DISKUSII – ZÁSADNE NEODPOVEDÁME!!!

- TELEFONICKY ODPOVEDÁME NA TELEFONÁTY ŽIADATEĽOV O KONZULTÁCIU, KTORÉ BOLI VOPRED DOHODNUTÉ V ČASOVOM LIMITE DO 5 MINÚT.

- E-MAILOM ODPOVEDÁME NA DOHODNUTÚ ODBORNÚ KONZULTÁCIU, KDE STRUČNE UVÁDZAME ODPOVEĎ S USMERNENÍM ALEBO ODPORÚČANÍM K DANÉMU PROBLÉMU, PRÍPADNE UVÁDZAME LEGISLATÍVU, RESP. INÝ DOKUMENT (ZÁKON, VYHLÁŠKA, POKYN A POD.) NA KTORÝ SA ŽIADATEĽ PÝTA.

- POKIAĽ SA JEDNÁ O RIEŠENIE ZÁVAŽNEJŠEJ OTÁZKY ALEBO OSOBNÉHO ODBORNÉHO PROBLÉMU - UPREDNOSTŇUJEME KOMUNIKÁCIU CEZ KOMUNIKAČNÚ APLIKÁCIU MICROSOFT TEAMS. DOPREDU VÁS UPOZORNÍME, ABY STE MALI PRI SEBE KÓPIU AKTUÁLNEHO DOKUMENTU, KTORÝ DOKAZUJE VAŠE NAJVYŠŠIE PEDAGOGICKÉ VZDELANIE V ODBORE VYCHOVÁVATEĽSTVO, PRÍPADNE PRACOVNÚ ZMLUVU ALEBO VAMI NOVO PRIPRAVOVANÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM VÁŠHO ŠKD A POD.

- ČO SA U NÁS ZMENILO V OBLASTI PORADENSTVA A KONZULTÁCIÍ OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEMU OBDOBIU? ZO SKÚSENOSTÍ A PRÍSTUPU ZÁUJEMCOV O KONZULTAČNÉ SLUŽBY SME UPRAVILI CENNÍK. PREŠLI SME OD NAIVNÉHO "VATIKÁNSKEHO" MODELU "PÁN BOH ZAPLAŤ!", KTORÝ SI MÁLO KTO VÁŽIL - K CENNÍKU REÁLNEHO SVETA. PRE ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA JE VÄČŠINA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB STÁLE BEZPLATNÁ. PRE ZÁUJEMCOV O KONZULTAČNÉ SLUŽBY, KTORÍ NIE SÚ ČLENMI NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SÚ VŠETKY FORMY KONZULTÁCIÍ SPOPLATNENÉ. CENNÍK JE UVEDENÝ V NASLEDUJÚCEJ TABUĽKE.

POKYNY K PRIHLÁSENIU SA NA KONZULTÁCIU:

NA VŠETKY FORMY ODBORNEJ KONZULTÁCIE SA ZÁUJEMCA HLÁSI CEZ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, KTORÝ JE UMIESTNENÝ NA TEJTO STRÁNKE O PÁR RIADKOV NIŽŠIE

NA ŽIADOSŤ O ODBORNÚ KONZULTÁCIU PODANÚ CEZ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR ODPOVEDÁME IBA TÝM ZÁUJEMCOM, KTORÍ VYPLNENIA VŠETKY POŽADOVANÉ INFORMÁCIE V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI.

KAŽDÉMU OPRÁVNENÉMU ŽIADATEĽOVI O KONZULTAČNÉ SLUŽBY POŠLEME E-MAILOM POTVRDENIE REGISTRÁCIE A POKYNY K PLATBE (PODĽA VÝBERU FORMY KONZULTÁCIE ŽIADATEĽOM).

FORMA KONZULTÁCIE TELEFONICKY: PREDPOKLADÁME, ŽE ZÁUJEMCA BUDE V KONZULTÁCII POTREBOVAŤ STRUČNE OBJASNIŤ, KTORÁ ČASŤ LEGISLATÍVY MÁ VPLYV NA JEHO PROFESIJNÉ ŠTANDARDY (KOMPETENCIE), PRÍPADNE PRACOVNÉ ZARADENIE ALEBO PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VYCHOVÁVATEĽ.

FORMA KONZULTÁCIE E-MAILOM: PREDPOKLADÁME, ŽE ZÁUJEMCA BUDE V KONZULTÁCII POTREBOVAŤ STRUČNE PÍSOMNE OBJASNIŤ, KTORÁ ČASŤ LEGISLATÍVY MÁ VPLYV NA JEHO PROFESIJNÉ ŠTANDARDY (KOMPETENCIE), PRÍPADNE PRACOVNÉ ZARADENIE ALEBO PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM V ODBORE VYCHOVÁVATEĽ – AJ S UVEDENÍM PARAGRAFU, ČLÁNKU A NÁZVU PRÁVNEHO PREDPISU.

FORMA KONZULTÁCIE CEZ KOMUNIKAČNÚ APLIKÁCIU MICROSOFT TEAMS: PREDPOKLADÁME, ŽE ZÁUJEMCA BUDE V KONZULTÁCII POTREBOVAŤ POSÚDIŤ KVALITU VÝCHOVNÉHO PROGRAMU (KONKRÉTNEHO) ŠKD (ŠI) A JEHO SÚLAD S PLATNOU LEGISLATÍVOU A BUDÚ MU POSKYTNUTÉ ODBORNÉ ODPORÚČANIA, ČO BY MOHOL ZMENIŤ ALEBO UPRAVIŤ V TEXTE. PREDMETNÝ SÚBOR.

PONUKA VOĽNÝCH TERMÍNOV K USKUTOČNENIU KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB V MESIACOCH JANUÁR 2024 A FEBRUÁR 2024:

Pondelok 18.03.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.

Pondelok 25.03.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.

Pondelok 08.04.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.

Pondelok 15.04.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.

Pondelok 22.04.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.

Pondelok 29.04.2024, v čase medzi 09:30 hod. až 11:30 hod.


Prihlasovací formulár na odborné konzultácie