PONUKA VZDELÁVANIA 1/2024 A 2/2024

PONUKA VZDELÁVANIA 1/2024 A 2/2024

Vážení priatelia vychovávatelia a priaznivci výchovy mimo vyučovania. V prvých dvoch mesiacoch roka 2024 Vám ponúkame mix 25 rôznych aktivít, z toho:

  • 2 x platformu HOVORY JA+VY+S+KO (v mesiaci január HOVORY S PRÁVNIKOM a v mesiaci február AKO PRISTÚPIM K ATESTÁCIÁM?),

  • 4 x prezenčné "výjazdové" odborné vzdelávanie (2 x vo Zvolene a 2 x v Jure nad Hronom)
  • a 19 x online odborné vzdelávanie.

V rámci online odborných vzdelávaní ponúkame aj jednu novú prednášku na tému POTREBY DETÍ A MLÁDEŽE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ PRE 21. STOROČIE.

V rámci prezenčných odborných vzdelávaní na základe dohovoru so záujemcami o prezenčné OV ponúkame:

- 2 x kompletnú pentalógiu "TOVIEK", t.j. TOV KPI, TOV SSP, TOV ZSP, TOV SP a TOV KU,

- a 2 x novoupravenú trilógiu pozostávajúcu z PEDAGOGICKEJ DOKUMENTÁCIE VEDENEJ V ŠKD + ZÁŽITKOVÉ A OUTDOOROVÉ VYUČOVANIE + PRÁCA S VHODNÝMI DIAGNOSTICKÝMI PRÍSTROJMI V ŠKD.

Čo sa týka ponuky online vzdelávaní: záujemci si môžu vybrať individuálne z jednotlivých prednášok alebo z jednej trilógie a dvoch pentalógií:

  • trilógia TRISTAN je určená pre záujemcov o zlepšenie vlastného sebarozvoja a prípravy na atestácie. Trilógia pozostáva nasledujúcich prednášok: (1/3) PROFESIJNÉ ŠTANDARDY VYCHOVÁVATEĽOV, (2/3) PROFESIJNÉ PORTFÓLIO VYCHOVÁVATEĽA a (3/3) ATESTÁCIE PRE VYCHOVÁVATEĽOV,

  • kompletná pentalógia "TOViek" (1/5) až (5/5), ", t.j. jednotlivé prednášky k TOV KPI, TOV SSP, TOV ZSP, TOV SP a TOV KU,
  • druhá pentalógia je určená pre záujemcov o prípravu nového kvalitného výchovného programu v ŠKD, prípadne jeho opravu alebo doplnenie o sofistikovaný RÁMCOVÝ PLÁN CIEĽOV TOV, resp. ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI ŠKD. Druhá pentálogia pozostáva z prednášok: (1/5) ŠTÁTNY VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKD, (2/5) VÝCHOVNÝ PROGRAM V (KONKRÉTNOM) ŠKD, (3/3) PLÁNOVANIE V ŠKD od A do Zet, (4/5) TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TOV (praktické precvičovanie) a (5/5) PRÁCA S VHODNÝMI DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJMI V ŠKD.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O ODBORNÉ VZDELÁVANIE, KTORÍ SÚ VYBAVANˇÍ MENŠOU TRPEZLIVOSŤOU: NAŠA PONUKA JE CELKOM VEĽKÁ A VÝBER KONČÍ NA POSLEDNOM RIADKU TEJTO STRÁNKY! OBJEDNÁVKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT SA ROBÍ NA VEDĽAJŠEJ STRÁNKE S NÁZVOM KONTAKT (nájdete to na hornej lište). 

Z hľadiska časovej postupnosti jednotlivých vzdelávacích aktivít je situácia, resp. ponuka nasledovná:

Dátum: 09.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (1/3) Profesijné štandardy vychovávateľov

Kódové označenie: OV-STANDARD 09.01.

Dátum: 10.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (1/5) Štátny výchovný program pre ŠKD

Kódové označenie: OV-ŠTÁTNYŠKD 10.01.

Dátum: 11.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (1/5) Tematická oblasť výchovy KOMUNIKÁCIA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Kódové označenie: OV-1TOVKPI 11.01.

Dátum: 16.01., v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.: prezenčné odborné vzdelávanie

Miesto: Školský internát pri SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen - Môťová

Témy: kompletná pentalógia TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY: KPI, SSP, ZSP, SP, KU

Kódové označenie: POV-TOVKY 16.01.

Dátum: 17.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (2/3) Profesijné portfólio vychovávateľa

Kódové označenie: OV-PORTFÓLIO 17.01.

Dátum: 18.01.,v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (2/5) Výchovný program v (konkrétnom) ŠKD

Kódové označenie: OV-VÁŠPLÁN 18.01.

Dátum: 23.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (2/5) Tematická oblasť výchovy SEBAROZVOJ A SVET PRÁCE

Kódové označenie: OV-2TOVSSP 23.01.

Dátum: 24.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (3/3) Atestácie pre vychovávateľov

Kódové označenie: OV-ATESTÁCIE 24.01.

Dátum: 25.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (3/5) Plánovanie v ŠKD od A do Zet

Kódové označenie: OV-PLÁNAZET 25.01.

Dátum: 26.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online HOVORY JA+VY+S+KO

Téma: HOVORY S PRÁVNIKOM

TÁTO AKTIVITA BOLA ZRUŠENÁ

Dátum: 30.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (3/5) Tematická oblasť výchovy ZDRAVIE A SUBJEKTÍVNA POHODA

Kódové označenie: OV-3TOVZSP 30.01.

Dátum: 31.01., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (4/5) Tvorba cieľov v kontexte TOV (praktické precvičovanie)

Kódové označenie: OV-CIELEPRAX 31.01.

Dátum: 01.02., v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.: prezenčné odborné vzdelávanie

Miesto: Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom č. 284

Témy: kompletná pentalógia TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY: KPI, SSP, ZSP, SP, KU

Kódové označenie: POV-TOVKY 01.02.

Dátum: 06.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (4/5) Tematická oblasť výchovy SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA

Kódové označenie: OV-4TOVSP

Dátum: 07.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (5/5) Práca s vhodnými diagnostickými nástrojmi v ŠKD

Kódové označenie: OV-DIAGNOSTIK 07.02.

Dátum: 08.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: Potreby detí a mládeže vo výchove a vzdelávaní pre 21. storočie

Kódové označenie: OV-21STOROČIE 08.02.

Dátum: 13.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (5/5) Tematická oblasť výchovy KULTÚRA A UMENIE

Kódové označenie: OV-5TOVKU

Dátum: 14.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: Pedagogická dokumentácia vedená v ŠKD (s praktickou ukážkou vedenia ETK)

Kódové označenie: OV-DOKŠKD 14.02.

Dátum: 15.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: (6/5) Tematická oblasť výchovy RODINA A PARTNERSKÉ SPOLUŽITIE (TOV ŠI)

Kódové označenie: OV-6TOVRPS 15.02.

Dátum: 20.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: Zážitkové a outdoorové vyučovanie

Kódové označenie: OV-OUTDOOR 20.02.

Dátum: 21.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: OTVORENÝ KLUB AKO FORMA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Kódové označenie: OV-ŠKDOK 21.02.

Dátum: 22.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online odborné vzdelávanie

Téma: Potreby detí a mládeže vo výchove a vzdelávaní pre 21. storočie

Kódové označenie: OV-21STOROČIE 22.02.

Z DÔVODU MALÉHO ZÁUJMU BOLA AKTIVITA PLÁNOVANÁ NA DEŇ 27.02.2024 VO ZVOLENE ZRUŠENÁ.

PRÍPADNÍ ZÁUJEMCOVIA SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ NA POV KONANÉ DŇA 29.02.2024 V JURE NAD HRONOM, KTORÉ MÁ IDENTICKÚ TEMATIKU, RESP. PREDNÁŠKY.   

Dátum: 27.02., v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.: prezenčné odborné vzdelávanie

Témy: 1. Pedagogická dokumentácia vedená v ŠKD, 2. Zážitkové a outdoorové vyučovanie, 3. Práca s vhodnými diagnostickými nástrojmi v ŠKD


Dátum: 28.02., v čase od 08:30 hod. do 10:30 hod.: online HOVORY JA+VY+S+KO

Téma: AKO PRISTÚPIM K ATESTÁCIAM

Kódové označenie: HOVORY 28.02.

Dátum: 29.02., v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.: prezenčné odborné vzdelávanie

Témy: 1. Pedagogická dokumentácia vedená v ŠKD, 2. Zážitkové a outdoorové vyučovanie, 3. Práca s vhodnými diagnostickými nástrojmi v ŠKD

Kódové označenie: POV-DOKOUTDOOR 29.02.