PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA NOVEMBER A DECEMBER 2023

Nikoho nenecháme pozadu

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NA MESIACE NOVEMBER A DECEMBER 2023

Vážení vychovávatelia ŠKD a ŠI, ale aj stredoškolskí učitelia a takisto študenti VŠ. Na záver roka 2023 sme pre Vás pripravili 22 webinárov a odborných vzdelávaní (19 formou online a 3 prezenčnou formou – v Lučenci, Zvolene a Leviciach) a 1 platformu HOVORY JA+VY+S+KO. Na tomto mieste treba spomenúť, že v priebehu mesiacov 11/2023 a 12/2023 predstavíme novú pentalógiu prednášok zameraných k podrobnému rozboru jednotlivých tematických oblastí výchovy v rámci nového Štátneho výchovného programu pre ŠKD. Oproti konkurencii budú mať účastníci našich odborných vzdelávaní tú výhodu, že prednášať im bude spoluautorka nového Štátneho výchovného programu pre ŠKD: Mgr. Gabriela Zábušková. Ďalej máme pripravené 2 skvelé webináre, ktoré bude prednášať naša odborná garantka: PaedDr. Erika Novotná, PhD., ktorá je jednou z najväčších odborníkov v oblasti výchovy mimo vyučovania (s dôrazom na neformálnu výchovu a vzdelávanie v ŠVVZ) a takisto je jednou zo spoluautoriek nového Štátneho výchovného programu pre ŠKD a ŠI. V neposlednej rade sa Vám s jedným webinárom predstaví ďalšia naša výborná lektorka PaedDr. Janette Gubricová, PhD, univerzitný docent, ktorá je takisto vynikajúcim odborníkom pre využívanie voľného času detí a mládeže. Koho tieto informácie zaujali – má možnosť si vybrať a predovšetkým zúčastniť sa vzdelávacích aktivít, ktoré Vám môžeme ponúknuť iba my – OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – VYCHOVÁVATELIA.

Na základe niektorých praktických skúseností nám dovoľte ešte pripomenúť, že na všetky plánované aktivity sa záujemcovia hlásia cez Prihlasovací formulár, ktorí nájdu na našom webovom portáli – linka: https://www.vychovavatelia.sk/kontakt/

Následne Vám bude zaslaná elektronická správa pod názvom Informácia záujemcovi o odborné vzdelávanie organizované našim OZ, kde bude konkrétne uvedené, na ktoré vzdelávania sa záujemca prihlásil, termíny a presné časy konania, forma spojenia v prípade on-line vzdelávania, cena účastníckeho poplatku (podľa počtu objednaných aktivít a toho, či je záujemca člen OZ alebo nie), kto je lektor, pokyny k platbe na bankový účet OZ, propagačné materiály a ďalšie doplňujúce informácie.

ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V ČASOVEJ POSTUPNOSTI:

PORADOVÉ ČÍSLO: 1

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 02.11.2023, LUČENEC

ČAS KONANIA: 09:15 – 15:00 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: PREZENČNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE (UZAVRETÁ SKUPINA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV SOŠ PEDAGOGICKEJ), TÉMY: ŠTÁTNY VÝCHOVNÝ PROGRAM PRE ŠKD (s dôrazom na rozbor TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY)TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PORADOVÉ ČÍSLO: 2

DÁTUM KONANIA: 03.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (1/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – KOMUNIKÁCIA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELTOVKPI 03.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 02.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 25 účastníkov


PORADOVÉ ČÍSLO: 3

DÁTUM KONANIA: 07.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA ŠKD NITRA – voľných je ešte 12 miest), TÉMA: (1/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – KOMUNIKÁCIA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELTOVKPI 07.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 06.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 25 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 4

DÁTUM KONANIA: 08.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (2/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – SEBAROZVOJ A SVET PRÁCE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

REGISTRÁCIA UKONČENÁ DŇA 02.11.2023 o 18:30 hod. po naplnení počtu 25 účastníkov, resp. registrovaných účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 5

DÁTUM KONANIA: 09.11.2023

ČAS KONANIA: : 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA PRE VYCHOVÁVATEĽOV ŠI), TÉMA: (2/2) OBSAH A PRÍPRAVA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ INTERNÁT

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELPLÁNŠI

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 08.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 25 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 6

DÁTUM KONANIA: 10.11.2023

ČAS KONANIA: 17:00-18:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA PRE ŠTUDENTOV VŠ A VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD A ŠI – voľných je ešte 21 miest), TÉMA: IMPLEMENTOVANIE PRINCÍPOV NEFORMÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

LEKTOR: PaedDr. Erika Novotná, PhD.,

PRIHLASOVACÍ KÓD: WEBIMPLENT 10.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 09.11.2023 do 12:00 hod., resp. do naplnenia počtu 60 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 7

DÁTUM KONANIA: 14.11.2023

ČAS KONANIA: : 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA ŠKD NITRA – voľných je ešte 12 miest), TÉMA: (2/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – SEBAROZVOJ A SVET PRÁCE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

REGISTRÁCIA UKONČENÁ DŇA 07.11.2023 o 20:30 hod. po naplnení počtu 25 účastníkov, resp. registrovaných účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 8

DÁTUM KONANIA: 15.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: : ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (3/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – ZDRAVIE A SUBJEKTÍVNA POHODA

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

REGISTRÁCIA UKONČENÁ DŇA 07.11.2023 o 18:00 hod. po naplnení počtu 25 účastníkov, resp. registrovaných účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 9

DÁTUM KONANIA: 16.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: OUTDOOROVÉ A ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELOUTDOOR 16.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 15.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 10

DÁTUM KONANIA: 21.11.2023

ČAS KONANIA: : 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: OTVORENÝ KLUB AKO FORMA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELOKŠKD 21.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 20.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 11

DÁTUM KONANIA: 22.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:00 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: : ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: AKO PRACOVAŤ S NOVOU GENERÁCIOU DETÍ A MLÁDEŽE V ICH VOĽNOM ČASE

LEKTOR: PaedDr. Erika Novotná, PhD.,

PRIHLASOVACÍ KÓD: WEBNEWGEN 22.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: : 21.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 12

DÁTUM KONANIA: 23.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA ŠKD NITRA – voľných je ešte 12 miest), TÉMA: (3/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – ZDRAVIE A SUBJEKTÍVNA POHODA

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELTOVZSP 23.11.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: : 22.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 25 účastníkov

INFORMÁCIA ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE ORGANIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÝ ZÁUJEMCA O ODBORNÉ VZDELÁVANIE VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA ZAREGISTROVALO DŇA dd.11.2023 VÁŠ ZÁUJEM O ÚČASŤ NA PREZENČNOM ODBORNOM VZDELÁVANÍ VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD – KONANOM DŇA 28.11.2023 - S DVOMA PREDNÁŠKAMI A ODBORNOU KONZULTÁCIOU - ZAMERANÝMI K TVORBE VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV V KONKRÉTNYCH ŠKD:

(3/3) PLÁNOVANIE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

KTORÉ SA USKUTOČNIA:

V PRIESTOROCH: ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU PRI SOŠ DREVÁRSKEJ VO ZVOLENE, LUČENECKÁ CESTA 2193/17, 960 01 ZVOLEN

V MIESTNOSTI: VEĽKÁ KLUBOVŇA (2. POSCHODIE, OD VÝŤAHU VĽAVO)

DŇA: 28.11.2023 (UTOROK)

S NASLEDUJÚCIM PROGRAMOM:

ODPORÚČANÝ PRÍCHOD ÚČASTNÍKOV VZDELÁVANIA: DO 09:05 HOD.

1. PREDNÁŠKA: 2 HODINY, V ČASE OD 09:15 HOD. DO 11:15 HOD.

20 MINÚT PRESTÁVKA OD 11:15 HOD. DO 11:35 HOD.

2. PREDNÁŠKA: 2 HODINY, V ČASE OD 11:35 HOD. DO 13:35 HOD.

20 MINÚT PRESTÁVKA

ODBORNÁ KONZULTÁCIA: 1 HODINA, V ČASE OD 13:55 HOD. DO 14:55 HOD.

ODOVZDANIE CERTIFIKÁTOV: POTVRDENIE O ÚČASTI NA ODBORNOM VZDELÁVANÍ OD 14:55 HOD. DO 15:05 HOD.

ZÁVER A UKONČENIE: 15:10 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 25,00 EUR za 1 ÚČASTNÍKA.

SPÔSOB PLATBY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

A/ Z VLASTNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV ÚČASTNÍKA:

PLATBU ZA ÚČASTNÍCKY POPLATOK V CELKOVEJ SUME 25,00 EUR ZA VAŠU REGISTROVANÚ PREZENČNÚ ÚČASŤ, ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A VYDANIE 2 CERTIFIKÁTOV – PROSÍM - ZASLAŤ ČO NAJSKÔR PO PRIJATÍ TEJTO SPRÁVY (NAJNESKÔR VŠAK DO 26.11.2023) NA:

Číslo bankového účtu: SK67 0200 0000 0045 8930 7555

Názov účtu: SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

Variabilný symbol: číslo Vášho mobilu

Do poznámky pre príjemcu: Vaše priezvisko – poplatok za ODBORVZDEL 28.11.2023 ZVOLEN

B/ FAKTÚROU, KTORÚ ZA VÁS UHRADÍ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ (ZRIAĎOVATEĽ):

SKUTOČNOSŤ, ŽE ÚČASTNÍCKY POPLATOK BUDE UHRADENÝ VAŠIM ZAMESTNÁVATEĽOM JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI, KTORÝ NÁJDETE NA NAŠOM WEBOVOM PORTÁLI – V ČASTI KONTAKT - linka: https://www.vychovavatelia.sk/kontakt/

NÁSLEDNE NAŠE OZ VYSTAVÍ PRE OBJEDNÁVATEĽA ŠTANDARDNÚ FAKTÚRU SO VŠETKÝMI RELAVANTNÝMI ÚDAJMI.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY: (Vám budú zaslané najneskôr 2 dni pred konaním vzdelávacej aktivity elektronickou poštou vo formáte .pdf)

1_Vincejova_Planovanie_edukacnych_procesov

2_ISCED1_spu_uprava

3_Kompetencny_profil_ziaka_PRILOHA_A

4_Pracovny list c.3_CIELE_VYCHOVY_A_VZDELAVANIA_V_KONTEXTE_TOV_autor_Mgr. Zábušková

5_Prezentacia_vzdelavanie_3_3_Plánovanie_v_ŠKD_autor_Mgr. Zábušková

6_Prezentácia_vzdelavanie_Tvorba_cielov_v_kontexte_TOV_autor_Mgr. Zábušková

VYSTAVENIE DOKLADU POTVRDENIE O ÚČASTI NA ODBORNOM VZDELÁVANÍ: BEZPROSTREDNE PO SKONČENÍ VZDELÁVACEJ AKTIVITY VÁM BUDE OSOBNE VYDANÝ ŠTANDARDNÝ CERTIFIKÁT, KTORÝ MÔŽETE VYUŽIŤ AKO DOKLAD VO SVOJOM OSOBNOM PORTFÓLIU, PRÍPADNE V ATESTAČNOM PORTFÓLIU, TO ZNAMENÁ AKO CERTIFIKÁT PRI PREUKAZOVANÍ ZVYŠOVANIA PROFESIONÁLNYCH PRACOVNÝCH KOMPETENCIÍ V ZMYSLE POKYNU MINISTRA ŠKOLSTVA Č. 39/2017, PRÍLOHA Č. 9: VYCHOVÁVATEĽ.

V PRÍPADE OTÁZOK ALEBO NEJASNOSTÍ – PROSÍM – KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY NA MT: 0917 895 902 ALEBO E-MAILOM NA ADRESE: oz@vychovavatelia.sk


PORADOVÉ ČÍSLO: 13

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 28.11.2023, ZVOLEN

ČAS KONANIA: 09:15-15:00 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: PREZENČNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE VO ZVOLENE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMY: (3/3) PLÁNOVANIE V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ, TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: ODBORVZDEL 28.11.2023 ZVOLEN

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 27.11.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 60 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 14

DÁTUM KONANIA: 29.11.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELPRAXCIELE

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 28.11.2023 do 17:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

INFORMÁCIA ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE ORGANIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÝ ZÁUJEMCA O ODBORNÉ VZDELÁVANIE VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA ZAREGISTROVALO DŇA dd.11.2023 VÁŠ ZÁUJEM O ÚČASŤ NA PREZENČNOM ODBORNOM VZDELÁVANÍ VYCHOVÁVATEĽOV ŠKD – KONANOM DŇA 08.12.2023 - S DVOMA PREDNÁŠKAMI A ODBORNOU KONZULTÁCIOU - ZAMERANÝMI K TVORBE VÝCHOVNÝCH PROGRAMOV V KONKRÉTNYCH ŠKD:

1. prednáška: OBSAH A PRÍPRAVA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ,

2. prednáška: TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

KTORÉ SA USKUTOČNIA:

V PRIESTOROCH: ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, JUR NAD HRONOM 284, 935 57 JUR NAD HRONOM

DŇA: 08.12.2023 (PIATOK)

S NASLEDUJÚCIM PROGRAMOM:

ODPORÚČANÝ PRÍCHOD ÚČASTNÍKOV VZDELÁVANIA: DO 09:05 HOD.

· PREDNÁŠKA: 2 HODINY, V ČASE OD 09:15 HOD. DO 11:15 HOD.

20 MINÚT PRESTÁVKA OD 11:15 HOD. DO 11:35 HOD.

· PREDNÁŠKA: 2 HODINY, V ČASE OD 11:35 HOD. DO 13:35 HOD.

20 MINÚT PRESTÁVKA

ODBORNÁ KONZULTÁCIA: 1 HODINA, V ČASE OD 13:55 HOD. DO 14:55 HOD.

ODOVZDANIE CERTIFIKÁTOV: POTVRDENIE O ÚČASTI NA ODBORNOM VZDELÁVANÍ OD 14:55 HOD. DO 15:00 HOD.

ZÁVER A UKONČENIE: 15:05 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 25,00 EUR za 1 ÚČASTNÍKA.

SPÔSOB PLATBY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

A/ Z VLASTNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV ÚČASTNÍKA:

PLATBU ZA ÚČASTNÍCKY POPLATOK V CELKOVEJ SUME 25,00 EUR ZA VAŠU REGISTROVANÚ PREZENČNÚ ÚČASŤ, ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A VYDANIE 2 CERTIFIKÁTOV – PROSÍM - ZASLAŤ ČO NAJSKÔR PO PRIJATÍ TEJTO SPRÁVY (NAJNESKÔR VŠAK DO 06.12.2023) NA:

Číslo bankového účtu: SK67 0200 0000 0045 8930 7555

Názov účtu: SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA - VYCHOVÁVATELIA

Variabilný symbol: číslo Vášho mobilu

Do poznámky pre príjemcu: Vaše priezvisko – poplatok za ODBORVZDEL 08.12.2023 JUR NAD HRONOM

B/ FAKTÚROU, KTORÚ ZA VÁS UHRADÍ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ (ZRIAĎOVATEĽ):

SKUTOČNOSŤ, ŽE ÚČASTNÍCKY POPLATOK BUDE UHRADENÝ VAŠIM ZAMESTNÁVATEĽOM JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ V PRIHLASOVACOM FORMULÁRI, KTORÝ NÁJDETE NA NAŠOM WEBOVOM PORTÁLI – V ČASTI KONTAKT - linka: https://www.vychovavatelia.sk/kontakt/

NÁSLEDNE NAŠE OZ VYSTAVÍ PRE OBJEDNÁVATEĽA ŠTANDARDNÚ FAKTÚRU SO VŠETKÝMI RELAVANTNÝMI ÚDAJMI.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY: (Vám budú zaslané najneskôr 2 dni pred konaním vzdelávacej aktivity elektronickou poštou vo formáte .pdf)

· Prezentácia k prednáške OBSAH A PRÍPRAVA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

· Aktuálne znenie Zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon)

· Oficiálny text dokumentu Štátny výchovný program pre ŠKD

· Prezentácia k prednáške TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

· Pracovný list: TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

VYSTAVENIE DOKLADU POTVRDENIE O ÚČASTI NA ODBORNOM VZDELÁVANÍ: BEZPROSTREDNE PO SKONČENÍ VZDELÁVACEJ AKTIVITY VÁM BUDE OSOBNE VYDANÝ ŠTANDARDNÝ CERTIFIKÁT, KTORÝ MÔŽETE VYUŽIŤ AKO DOKLAD VO SVOJOM OSOBNOM PORTFÓLIU, PRÍPADNE V ATESTAČNOM PORTFÓLIU, TO ZNAMENÁ AKO CERTIFIKÁT PRI PREUKAZOVANÍ ZVYŠOVANIA PROFESIONÁLNYCH PRACOVNÝCH KOMPETENCIÍ V ZMYSLE POKYNU MINISTRA ŠKOLSTVA Č. 39/2017, PRÍLOHA Č. 9: VYCHOVÁVATEĽ.

V PRÍPADE OTÁZOK ALEBO NEJASNOSTÍ – PROSÍM – KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY NA MT: 0917 895 902 ALEBO E-MAILOM NA ADRESE: oz@vychovavatelia.sk

PORADOVÉ ČÍSLO: 15

UPOZORNENIE:  PREZENČNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE V JURE NAD HRONOM SA BUDE KONAŤ DŇA 08. DECEMBRA 2023

DÁTUM A MIESTO KONANIA: 08.12.2023, ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JUR NAD HRONOM 284, 935 57 JUR NAD HRONOM, OKRES LEVICE 

ČAS KONANIA: 09:15-15:00 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: PREZENČNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE V JURE NAD HRONOM (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMY: (2/3) OBSAH A TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ, TVORBA CIEĽOV V KONTEXTE TEMATICKÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY (praktické precvičovanie)

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: ODBORVZDEL 08.12.2023 JUR NAD HRONOM

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 06.12.2023 do 10:00 hod., resp. do naplnenia počtu 40 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 16

DÁTUM KONANIA: 04.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (2/3) OBSAH A TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU V (KONKRÉTNOM) ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELVÁŠPLÁN 04.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: : 03.12.2023 do 17:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 17

DÁTUM KONANIA: 05.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:00 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: BOHATSTVO SKRYTÉ V ROZPRÁVKACH (hľadanie hodnôt v rozprávkach s využitím metód tvorivej dramatiky)

LEKTOR: PaedDr. Janette Gubricová, PhD, univer. docent.,

PRIHLASOVACÍ KÓD: WEBDRAM 05.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 04.12.2023 do 12:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 18

DÁTUM KONANIA: 06.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (4/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELTOVSP 06.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 05.12.2023 do 12:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 19

DÁTUM KONANIA: 07.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: : ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA ŠKD NITRA – voľných je ešte 12 miest), TÉMA: (4/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELTOVSP 07.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 06.12.2023 do 12:00 hod., resp. do naplnenia počtu 25 účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 20

DÁTUM KONANIA: 12.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA ŠKD NITRA – voľných je ešte 12 miest), TÉMA: (5/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – KULTÚRA A UMENIE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

REGISTRÁCIA UKONČENÁ DŇA 07.11.2023 o 18:00 hod. po naplnení počtu 25 účastníkov, resp. registrovaných účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 21

DÁTUM KONANIA: 13.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA), TÉMA: (5/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – KULTÚRA A UMENIE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

REGISTRÁCIA UKONČENÁ DŇA 24.11.2023 o 17:20 hod. po naplnení počtu 25 účastníkov, resp. registrovaných účastníkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADOVÉ ČÍSLO: 22

DÁTUM KONANIA: 14.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-10:30 hod.

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: ONLINE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (OTVORENÁ SKUPINA PRE VYCHOVÁVATEĽOV ŠI), TÉMA: (6/5) TEMATICKÁ OBLASŤ VÝCHOVY – RODINA A PERTNERSKÉ SPOLUŽITIE

LEKTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: VZDELRODINA 14.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 13.12.2023 do 12:00 hod., resp. do naplnenia počtu 30 účastníkov

PORADOVÉ ČÍSLO: 23

DÁTUM KONANIA: 15.12.2023

ČAS KONANIA: 08:30-09:30 hod

FORMA A NÁZOV AKTIVITY: OTVORENÁ A BEZPLATNÁ platforma HOVORY JA+VY+S+KO, TÉMA: AKÝ TO BOL PRE MŃA VYCHOVÁVATEĽA ROK?

MODERÁTOR: Mgr. Gabriela Zábušková

PRIHLASOVACÍ KÓD: HOVORY 15.12.2023

DÁTUM A ČAS UKONČENIA REGISTRÁCIE: 14.12.2023 do 20:00 hod.