PONUKA WEBINÁROV NA APRÍL 2024

VÁŽENÍ PRIATELIA VYCHOVÁVATELIA A PRIAZNIVCI VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA.

V MESIACI APRÍL 2024 NÁM ZOSTÁVA EŠTE USKUTOČNIŤ PLATFORMU HOVORY JA+VY+S+KO (VÝMENA SKÚSENOSTÍ). TEMATIKA JE ZVOLENÁ NA ZÁKLADE VAŠICH PRIPOMIENOK V ANKETE VYCHOVÁVATEĽOV. NA VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY SA ZÁUJEMCA (ÚČASTNÍK) HLÁSI VÝHRADNE CEZ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, KTORÝ JE UMIESTNENÝ V ČASTI MENU S NÁZVOM KONTAKT - linka: https://www.vychovavatelia.sk/kontakt/

Dátum: 24.04., v čase od 08:30 hod. do 10:00 hod.: online HOVORY JA+VY+S+KO pre vychovávateľov ŠKD a ŠI (bezplatná aktivita)

Téma: AKÉ ZMENY BY SOM AKO VYCHOVÁVATEĽ OČAKÁVAL OD NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA?

Kódové označenie: HOVORY 24.04.POKYNY K VYPLNENIU PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA:

NA VŠETKY VZDELÁVACIE AKTIVITY SA ZÁUJEMCA (ÚČASTNÍK) HLÁSI VÝHRADNE CEZ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, KTORÝ JE UMIESTNENÝ V ČASTI MENU S NÁZVOM KONTAKT.

KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE, KTORÝ SPRÁVNE VYPLNÍ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR, BUDE DO 24 HODÍN ODOSLANÁ E-MAILOM SPRÁVA POTVRDENIE REGISTRÁCIE NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE ORGANIZOVANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU MIMO VYUČOVANIA – VYCHOVÁVATELIA. V TEJTO SPRÁVE BUDÚ ZÁUJEMCOVI POSKYTNUTÉ VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE K JEHO ÚČASTI NA OV AJ SO SPÔSOBOM A ČASOVÝM OHRANIČENÍM PLATBY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU.

CENNÍK ÚČASTNÍCKYCH POPLATKOV ZA JEDNOTLIVÉ PREDNÁŠKY A ICH FORMY JE UVEDENÝ V ČASTI MENU S NÁZVOM KONTAKT. POKIAĽ ZA ZÁUJEMCU/SKUPINU ZÁUJEMCOV ZAPLATÍ PREDMETNÉ VZDELÁVANIE ZAMESTNÁVATEĽ, RESP. ZRIAĎOVATEĽ – JE POTREBNÉ TÚTO SKUTOČNOSŤ UVIESŤ V PREDMETNEJ KOLÓNKE PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA, KDE SA POŽADUJE UVIESŤ PRESNÝ NÁZOV VAŠEJ ŠKOLY, RESP. ZRIAĎOVATEĽA A JEHO IČO. KAŽDÉMU ZÁUJEMCOVI O ODBORNÉ VZDELÁVANIE ODPOVIEME (AKO UŽ BOLO UVEDENÉ) E-MAILOM A ZÁROVEŇ MU V PRÍLOHE POŠLEME PREDFAKTÚRU, KTORÉ JE POTREBNÉ PO PRIJATÍ TEJTO SPRÁVA ODOVZDAŤ KOMPETENTNEJ OSOBE ZAMESTNÁVATEĽA, RESP. ZRIAĎOVATEĽA. FAKTÚRY NA ÚHRADU NAMI POSKYTOVANÝCH VZDELÁCÍCH SLUŽIEB SO SPÄTNOU PLATNOSŤOU NEVYSTAVUJEME!!!